مطمعناً تو فیلم‌های پلیسی ایرانی و خارجی دیده‌اید که پلیس مکان دقیق یک مضنون را از روی گوشی موبایل اون شخص شناسایی میکند. در این مقاله قصد داریم شما رو با این روش که اصتلاحاً به اون Triangulation یا اگر بخوایم ترجمه کنیم «سه گوش‌سازی» گفته میشه آشنا کنیم.

انجام اینکار نیاز به دسترسی مستقیم به سیستم ارائه دهندگان تلفن همراه داره و از آنجایی که ممکنه شما در آینده وارد سازمان‌های قانونی کشور که وظیفه حفط امنیت کشور رو برعهده دارند بشید، این موضوع که روش سه گوش‌سازی در تئوری چگونه کار میکنند برای شما بسیار واجب خواهد بود.

تصویر بالا یک برج تلفن همراه را نشان میدهد. همانطور که مشاهده میکنید این برج به شکل یک مثلث است. به هر رأس از این مثلث یک بخش یا سکتور (Sector) گفته میشود که هر کدام از این سکتورها با حروف یونانی آلفا، بتا و گاما (a, ß, Y) مشخص میشوند. در هر سکتور، برج با توجه به عواملی همچون سطح سیگنال قادر است تشخصی دهد که یک تلفن همراه در چه فاصله‌ای از آن سکتور قرار داد، این موضوع امکان ردیابی یک تلفن همراه را با روش سه گوش‌سازی به ما خواهد داد:

اکنون میخواهیم یک تلفن همراه را ردیابی کنیم. فرض کنیم فرد مورد نظر ما به بخش گامای این دکل متصل شده است و با اندازه‌گیری شدت سیگنال متوجه میشویم که در محدود شماره 4 قرار دارد. در شکل زیر این محدوده را با رنگ زرد نمایش داده‌ایم:

اکنون ببینیم اگر از دو دکل مخابراتی استفاده کنیم چه اتفاقی میافتد. برای پوشش دهی تمام نقاط یک منطقه از دکل‌های زیادی استفاده شده است. تلفن همراه شما قوی ترین سیگنال را از بین دکل‌های موجود انتخاب میکند و به آن متصل میشود. اما این به این معنا نیست که شما تنها در پوشش یک دکل مخابراتی قرار دارید. اکنون با استفاده از دکل دیگر دقت ردیابی خود را بالاتر میبریم.

در شکل زیر تلفن همراه فرد مورد نظر ما، در پوشش سکتور آلفای دکل دیگری نیز قرار دارد (در محدود 5). اکنون با روی هم افتادن سیگنال این دو دکل، محل قرار گیری شخص مورد نظر ما بسیار دقیق تر شده است:

اکنون اگر سومین دکل مخابراتی را نیز وارد این بازی کنیم، تکنیک «سه گوش‌سازی» را پیاده‌سازی کرده‌ایم. در این حالت ردیابی یک تلفن همراه بسیار دقیق خواهد بود. به شکل زیر توجه کنید:

همانطور که مشاهده میکنید توانستیم محل دقیق فرد مورد نظر را شناسایی کنیم. همچنین اگر فرد مورد نظر حرکت کند برای ما قابل مشاهده خواهد بود. اگر به سمت چپ حرکت کند وارد محدوده 6 دکل سبز رنگ خواهد شد، اگر به سمت راست حرکت کند وارد محدوده 4 دکل سبز رنگ خواهد شد و... .

عمل سه گوش‌سازی تنها برای سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی صلاحیت دار و هکران سطح بالا قابل انجام خواهد بود. این عمل در شهرها به دلیل نزدیک بودن و زیاد بودن دکل‌های مخابراتی قابل انجام خواهد بود، اما در جاده‌ها و مناطقی که پوشش مخابراتی کمی دارد، سیگنال‌های مخابراتی روی هم نیافته (به دلیل کم بودن و نزدیک نبودن دکل‌ها) و معمولاً نمیتوان از این روش استفاده کرد.