سوالی که این روزها ذهن خیلی ها رو به خودش مشغول کرده هک کردن وایرلس دوستان و همسایگان و آشنایان و بستگان است.

در آنطرف قضیه نیز مطمئناً تو ذهن خودتون به این فکر میکنید که چیکار کنم وایرلس من هک نشه؟

مطمئناً با نرم افزارهایی که بر روی گوشی شما نصب میشوند و با استفاده از آن میتوانید وایرلس دیگران را هک کنید آشنا هستید (مانند WPS Connect)، اما آیا از خود پرسیده اید این نرم افزارها چگونه اقدام به هک کردن وایرلس میکنند؟

در این پست که برای اولین بار توسط آیس کت منتشر میشود به تحلیل روشی که اینگونه نرم افزارها برای هک کردن وایرلس استفاده میکنند میپردازیم.